Día de la Tierra

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mayo 2022

Por: Victor Zapata

𝗛𝗼𝘆 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 𝘀𝗲 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗗𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗧𝗶𝗲𝗿𝗿𝗮 (𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗗𝗮𝘆); 𝘂𝗻 𝗱𝗶́𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗮𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼, 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗿.

𝗟𝗼𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝗽𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻̃𝗼𝘀 𝗻𝗼𝘀 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗮 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗿, 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗲𝗿 𝘆 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝗮𝗿 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗵𝗼𝗴𝗮𝗿 𝘆 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗿𝗿𝗮.